Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 85]

XXIV Cum vult, potest*II, 24

 


HET is immers soo periculeus met groote Heeren te handelen en wandelen, alst een Schaep is te gaen weyden by een Leeuwe; want alst haer ghelieft, moghen zy u dooden, sonder daer in 't minste om te lyden of ghestraft te worden.
illustratie