Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 87]

XXVI Degeneres animi procerum quid quaeritis aulas*II, 26

 


EEN Valck die is van wilder aert, nochtans laet hy hem soo smeken van de leckere spysen des Hofs, dat als hy vry by de lucht vlieght, komt weder in zijn banden, en laet hem blindhocken* en huyven*. Soo zijn oock dese Edel-luyden, die ten Hove opghevoet worden, al hoe wel datse de ghebreecken des Hofs wel sien, konnen daer nochtans niet van daen blyven: zijnde dees wilden Valck in als ghelijck, die met zijn eygen verdriet bekleedt de plaets van eeren by zynen Heere.
illustratie