Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 88]

XXVII Morghen zijt ghy hier niet te gast ghenoodtII, 27

 


DE Poeet Martialis maeckt mentie van eenen Cecilianus, die van als dat op tafel quam, wat nam, en leyde dat in een servet, om t'huys* te draghen: Ghelijck den Eghel, die is het niet genoegh, dat hy in eenen boomgaert hem met ooft versaet;* maer steeckt oock eenighe op zijn pennen, om in zijn hol te sleypen: daer om besluyt hy: Cras te Ceciliane non vocavi*. Godt behoedt ons voor etende gasten, en draghende gasten: want de Schotels zijn ledigh, en niemandt is versaet.
illustratie