Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 89]

XXVIII Schadelijck / nimmer schoon

 


DE menschen zijn meest van dier aert, datse haer goet prysen met woorden, al ist inder daedt soo groot prysens niet waerdigh; jae dickwils schadelijck: Gelijck een Hart hem spieghelende in de Fonteyne, hem selfs verhoveerdight, aensiende zijne schoone hoornen, die dickwils oorsaecke zijn van zijn doodt.
illustratie