Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 92]

XXXI Steeckt u in gheen gat of sieter deurII, 31

 


EEN waerschouwinghe is dit voor alle de gheene die yet wat avontuers* willen beginnen, daerse veel gelts toe gebruycken moeten, datse gedachtich zijn heur self in geen schulden te steecken, daer de middelen kleyn zijn; want hulp van vrienden is een krancke stut, daer luttel op te vertrouwen is; ende ghemeenlijck faeljeertse* als de saecken qualijck gaen.
illustratie