Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 97]

XXXVI Ane weergaeyII, 36

 


DE Voghel Phoenix, soo de Poeten fabuleren, leeft vijf of seshondert jaren, en heeft gheen gaeyken om te teelen; en dan verbrandt hy hemselven en uyt die assche komt weder een jonghen Voghel voort: soo dat men met recht segghen mach, Ane weergaey*, dat is: sonder weergaey: wordt metaphorice gheduydt op sulcke gheleerde ofte konstrijcke mannen, die daer exelleren ofte uyt-munten boven alle andere, levende in die selve tijdt, in het werck daer zj professie af doen*.
illustratie