Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 100]

XXXIX Knecht hoe sweet ghy*II, 39

 


ALS yemandt hem onderwint het gheen hy niet gheleert en heeft, of van natueren niet aengheboren of eyghen is, die doet groote moeyten ende arbeydt, en recht niet uyt. Een Voghel-struys kan niet vlieghen van der aerde, dan loopt snel door't behulp van zijn vleughelen; want na reden en proportie, soo zijnse veel te kleyn ende qualijck ghestoffeert met pennen om soo swaren lichaem in de lucht te voeren.
illustratie