Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


editeur: L. Brummel


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 101]

XL Leert het u kinderen niet

 


EEN Krabbe is van natueren soo gheschapen, dat hy over alle zyden gaet, soo wel ter slincker als ooc ter rechter handt. Wordt daer om vergheleecken by d'Ouders, die haer kinderen met quaet exempel voorgaen, als droncken drincken, dobbelen, hoereeren ende dierghelijcke gebreecken.
illustratie