Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 102]

XLI Hac mente laboremII, 41

 


DE ghemeyne Schippers tale is met dit woordt verciert, alsse van een Schipper of Zeeman spreecken, die nu redelijck wel ghevaren heeft, en oudt gheworden is, segghense: Hy isser al wel by*/ hy mach het ancker nu wel by de kat setten*/ en blyven t'huys op een luwe Reede by den haert/ daer een goet vier aen leyt. Recht nae Horatii segghen:

 
Ille gravem duro terram qui vertit aratro
 
Perfidus hic caupo, miles, nautaeque per omne
 
Audaces mare qui currunt: Hac mente laborem
 
Sese ferre senes ut in otia tuta recedant
 
Ajunt: cum sibi sint congesta Cibaria.*

Die de Kern van dese Noot smaecken, ghebruycken in soberheydt dat hun de Fortuyne ghegheven heeft, leven vrolijck, dancken God; zijnder na dees Zeelieden verstant beter aen, als de onversadelijcke ghekloofde* herten, die altijdt de eene winst uyt d'ander gloseren*, en altijdt Plus Outre spelen, dat is: Meer en meer winnen: en daer na sterven zy, sonder het ghewonnen goet te besighen, te nutten, ofte te ghenieten.
illustratie