Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


editeur: L. Brummel


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 103]

XLII 'tWil al Muysen wat van Katten komt*II, 42

 


DE Wapenen van de Edel-luyden, zijn al meest Leeuwen, Beyren, Wolven; en moesten oock so wesen, om daer mede haer vyanden te kennen te gheven, datse haer Vaderlandt wilden en konden beschermen, ende oock hert en moets ghenoegh daer toe hadden, en daer uyt zijn haer Wapenen overgebleven, die haer kinderen en naekomelinghen noch huydensdaeghs voeren, elck daer mede uyt-beeldende de vromigheydt van hun Voorouderen; ghenietende daer door de vryheydt van de jacht, en oock van het vlieghen met de Valck*, die zy alle ghemeyn hebben* tot haer vermaeckelijckheydt: daer om is die hier midden in't Wapen ghestelt.
illustratie