Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 110]

XLIX De kost moet voor de baet uytII, 49

 


EEN Buys* schiet zijn netten uyt*, heeft tonnen sout, victaillie, en ander gereetschap mede, die al verleyt* moeten wesen, eer hy ghewin en de vanghst verwacht; die dickmael soo sober is, datse de uytgheleyde kosten qualijck betalen mach: dan op hope van beter, rust hy de volghende teelt* weder toe; gheeft moet alle menschen, datse de Fortuyne weder aen moeten soecken, niet twyfelende, of God sal ghenade en goede voorspoedt verleenen, alle de ghene die op hem vastelijck vertrouwen.
illustratie