Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 112]

LI Alter alterius poscit opem*II, 51

 


EEN Man en een Wijf, die huwende in alles ghelijckwichtigh* zijn, 'tzy in Hoogheydt, Edelheydt, Rijckdom, in statighe* Vrienden en Bloetverwanten, in maniere van leven, en dierghelijcke dinghen meer; die zijn de gheluckichste die daer leven, soo langh als zy elck ander in de ghelijckheydt bejeghenen*.
illustratie