Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 114]

LIII Voor de wanewaers*II, 53

 


EEN Moylijck* (of Priapus)* wordt inde Boomgaerden, ende in't Koren en Hennipwerven* ghestelt voor de onverstandighe Voghels, om dat die Dieren souden meenen of wanen al waers*, dat het zijn Herders die de vruchten bewaren. En waer't dat de Voghels spreecken konden, als die by Esopus tyden deden, zy souden van sulck ghespoock malkanderen veel meer vertellen, dan de oude Wyven doen by haer Spinrocken sittende, van Wonderen, van Droomen, van Waren*, van Nachtmerryen, dat zy van haers ghelijcke ghehoort, ofte selfs wanen ghesien te hebben, en houden het voor waerheydt, datmen't schier in het Evangelij behoorden te schicken* ofte te stellen.
illustratie