Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


editeur: L. Brummel


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 116]

LV Te veel vertroutII, 55

 


DIE voor een goet Vriendt ofte Prater hem selfs als Borghe stelt, die geeft de sleutel over van zijn Comptoir, ende gheeft den Prater macht om zijn Borghe in de peeckel te laten steecken*; soo dat de Crediteur of Schuld-eysscher op zijn duym mach kloppen* als hy wil; dan heeft de Borghe zynen Schoon-praet Te veel vertrout / en zijn handt gheleyt tusschen den Hamer en het Ambeelt*.
illustratie