Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 118]

LVII Laet de Kieft* stippen*II, 57

 


DESE Sinnepop of Emblema is bequaem voor een man die om zijn groote voorspoet ende rijckdom benijdt wordt, seyt met goede reden, Laet de Kievit stippen, ick heb de eyeren in de hoet. Dat is te segghen: Laet de benyders kaecken,* ick heb verwurven daer ick wel of varen sal, zy moghen daer op sien*.
illustratie