Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 119]

LVIII Intelligentibus*II, 58

 


OP veel hoecken van der Zee worden teeckens ghestelt, datter goede haveninghe* ofte anckergrondt is, om dat de Stuerluyden souden weten waer na te reguleren* om haer Schepen te berghen: maer dat is alleen voor de gheene die hen op de Zeevaert verstaen*; andere souden uyt sulcken teecken niet met allen* mercken: en soo ist voort met alle dinghen. De Rechtsgheleerde verstaet hem op zijn Loyen*: de Medicus op zijn Recepten en Kruyden: de Boerman op zijn landtbouwinghe; en vorder niet veel dat te beduyen is*.
illustratie