Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 121]

LX Daer de natuer heeft ramp
Set het vernuft een klamp*II, 60

 


DESE Landen hier in Hollandt gheleghen, ende bysonder hier ontrent Amsterdam, hebben dat ghebreck, dat men daer gheen heerlijck* ghebouw maecken of timmeren* mach, sonder de grondt dapper* te versorghen met palen daer in te heyen; dan de mensche aensiende de gheleghentheydt* van de plaetse en haven, heeft raet ghevonden met dusdanighen Instrument de grondt vast te maecken, om alsoo daer haer nootdruftighe* wooninghe daer op te setten.
illustratie