Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 125]

III Vroegh meester / laet knechtIII, 3

 


DIE voor den tijdt zijn Meester onghehoorsaem is, meenende dat hy wat weet, en slaet den Spaerpot aen digghelen of scherven, willende zijn goet gebruycken, en dat veeltijt in domineren, peert ryden, droncken drincken, dobbelen en spelen; die is dat vergaerde pennincxken quijt eer hy't voelt: soo mach hy dan anderen gaen dienen, of nae een officie staen*, soo het gheluck noch soo goet is: maer meest altijd is voor dusdanighen de Krijgh het voorlandt, en moeten hooren nae het Kalfs vel.
illustratie