Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


editeur: L. Brummel


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 132]

X Veeltijdts wat nieuws / selden wat goedtsIII, 10

 


DE nieusgierigheydt des wereldts is soo groot, datmen de menschen voortaen lichtelijck soude diets maecken, dat houte Papegaeyen broodt eten; nu zy soo volkomen houden*, dat de roock van Toeback een lecker dingh is: datse segghen dat zy goet ende medicinael is, om veelderley kranckheden te ghenesen, dat mochte wesen*: maer dat het smaeckelijck is, geloof ick ende de Paep* nimmermeer.
illustratie