Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 134]

XII 't Is met segghen niet te doenIII, 12

 


DAER zijn veel meer menschen die alle ding weten te doen, en berispen, (jae soo zy meenen, wel souden verbeteren) dan lieden die de handen in het werck stellen, om een fraey, swaer of treffelijck werck met hant en verstant uyt te voeren. Dit mach wel gheseyt worden by Heeren, die de swaerigheydt van de Republijcke op haer hals nemen en uytvoeren; die zijn nimmermeer onbelabt*, onbesproocken noch onbenijdt, van dese handelose* of niet-doende Marckt- ganghers* en Sarck-slypers*.
illustratie