Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 140]

XVIII Quaet toeverlaetIII, 18

 


SOO wie* hem verlaet op hulpe en bystant die hem van buyten aen moet komen, die bout op een kranck fondament, ende sal hem in den noot bevinden als de Schipper, die wel een goet Tou of Kabel had: maer het lach tot zynen huyse op de solder.
illustratie