Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 145]

XXIII C'est par là qu'elle parle FrançoisIII, 23

 


DESE jonghe Weduwen zijn soo angh* van huwen, alsmen daer teghen haer af* spreeckt, datse schijnen schier een Nonne te willen worden: dan 'ten is dat niet, het is wat anders dat zy dencken, haer ghepronck ende gheprael, haer net gheset doecxken*, haer fier* ghelaet en minnelijck wesen*, 'tstaen voor de Spieghel, haer geparmufeerde kleederen, die spreecken ghenoegh, al swyghen zy stil. Het is al Courtoisie, die een trapken hoogher als Beleeftheydt staet.
illustratie