Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


editeur: L. Brummel


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 149]

XXVII Duyckt laet overgaenIII, 27

 


HIER mede wordt te verstaen ghegeven aen alle luyden van kleyn vermoghen*, datse haer niet en stellen teghen haer meerder oft overhooft, jae al gheschiedt haer schoon* onghelijck: maer veel eer duycken en schuylen, soo langh* den reghen ende onweder over is, ghelijck dese arme Kramer onder den Hoybergh, op dat zy te beter gherust mogen zijn, ende minder bemoeyenisse, onrust en onghemack te lyden hebben, volgende den aert van een Karper, die eens voor het net gheweest is, laet hem niet vanghen; maer als hy merckt datter onraet van Visschers en Netten by hem is, soo schiet hy met zijn hooft in de grondt, ende blijft alsoo in de modder steecken, tot dat het Net over zijn lijf heen ghesleypt is.
illustratie