Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


editeur: L. Brummel


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 153]

XXXI Op dat het recht gaeIII, 31

 


HET is een werck van een goet Vader des Huysghesins, alzijn doen ende laten daer toe te stueren, dat zijn ghesinde* mach welvarende zijn aen lijf ende aen siele: Daerom betaemt het hem den jongen te leeren, die meer jarigh zijn te rechten*, ende met loon den wel doende te verghelden, op dat het hem ende de zyne wel en recht gae. Soo mach hy dese Sinnepop aldus uytbeelden*, met een hant die de veeren aen een Pijl lijmt, op dat des Schieters konst met een bequaem instrument treffe het wit daer op ghemickt wordt.
illustratie