Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 158]

XXXVI Goet schimmanschap*III, 36

 


EEN ding 'twelck met verstant ghedaen wordt, dat seyt men: Goet schimmanschap te wesen: ghelijck als yemandt een nau halfde Vlesse met wijn of water vullen wil, sonder storten of plenghen, die set een Trechter op de mont, en giet dan vry toe, het sal wel ghelucken.
illustratie