Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 159]

XXXVII Effen uyt*III, 37

 


DE Quistgoet, die over al de gilde* speelt, mach dit voor een Poppe ghebruycken, om daer door bekent te maecken, wat hy in zijn lever voert: wilt dan soo ghelucken, dat zijn leven en goet ghelijck een eynde nemen, soo is de Koe op de rechter zyde ghevallen*: en soo niet, soo mach hy gaen bidden voor een arm Man, die zijn tijdt* vergist* heeft.
illustratie