Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


editeur: L. Brummel


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 161]

XXXIX Stom en rechtveerdichIII, 39

 


EEN oprecht effen* man, die in alle zijn handel en wandel rechtveerdigh bevonden is, die en behoeft gheen groote welspreeckenheyd om zijn sake te verdedigen, en bekleeden met een lieffelijck praetjen; Recht moet met* hem recht zijn, sonder daer yet veel om te bewinpelen. Een rechten aert van de Bilance*, die ongevalst (sonder aensien van persoone) de rechte wichte toont, ende de waerheydt aen den dagh brenght.
illustratie