Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 164]

XLII 'Tis een Boer niet diets te maeckenIII, 42

 


EEN Boer meet allemans staet by de zyne; daerom, als hy yemant siet, die wat uyt-munt boven zijn bueren, soo denckt hy dat sulck een die staet niet langhe voeren sal moghen; want hy meent dat nerghens meer mede te winnen is als met saeyen ende dorsschen, ende met Koeyen te melcken; ey arme Kinckel, de Peerden die minst doen, geeftmen de meeste Haver te eten: Practijcke* wint meer in een dagh, als ploeghen ende dorsschen in een heel jaer.
illustratie