Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 166]

XLIV Finis ad alta levatis*III, 44

 


HOE hoogher gheklommen, hoe swaerder val, is het oude spreeckwoort; en daer is niet in dese werelt, of het moet na het eynde loopen: dan als de hooghe*, grootmoedighe* tot op den top zijnder voorghebeelde* hoocheydt ghekomen is in rijckdom, in staet, in vermaertheydt, soo valt hy met meerder ghedruys, en zijn val wordt deur de Fame uytgheroepen ende verspreyt in alle hoecken.
illustratie