Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 170]

XLVIII Elck doecken nae zijn aensicht*III, 48

 


ELCK maeckt hem toe nae zijne wijse van doen, de Monick met zijn Kap, en de Geck met de zijne, de Landsknecht met een hoet met Pluymen, op dat men niet soude vraghen, wat het voor een quant is: maer dat men het aen zijn uyterlijck ghebaer ende ghestalte lichtelijck soude bemercken, wat herzenen in den Pop* steecken.
illustratie