Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 181]

LIX In magnis et voluisse sat estIII, 59

 


EEN grootmoedigh* ende verstandigh man, die zijn vernuft te werck set in dingen van groote waerden, die van een Idioot* niet verstaen konnen worden, en bewijst met Reden* dat zijn propositie of voorgheven* voor goet wordt aenghenomen, al en valt dan juyst het eynde soo goet niet alsmen waent, soo blijft hy nochtans een treffelijck en fraeyer* Man, die sulcke dinghen heeft derven voorgeven, en dat met waerschijnlijcke* Reden vroet* ghemaeckt, aen die ghene die het oordeel toequam, om aen te nemen voor goet, of te verwerpen voor quaet: want de Oordelaer is altijdt meer gheacht, als de Voorghever ofte Ingenieur: daerom hebben wy hier ghestelt de Werelt-kloot op Vysels, met het woordt:

In magnis et voluisse sat est.

Dat is: In groote dinghen is de wille ghenoeghsaem.
illustratie