Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 182]

LX Dum vixit / vixit beneIII, 60

 


DESE Sinnepop wijst aen, met een Lijck daer een swart Doot-kleedt over ghespreyt is, en daer op een bosch Sleutelen, met een Brief daer by, die men noemt Beneficie van Inventaris, dat is te segghen: Dat niemandt het Sterf-huys wil aentasten* ende de schulden betalen, dan by Beneficie van het Hof, op conditie, soo de Reeckeninghe strecken* mach. Want daer zijn veel lieden, die soo wel leven datse alle haer vrienden onterven, ghelijck Terentius seyt:

Dum vixit vixit bene: sed hi ut scis non multum haeredem juvant*.illustratie