Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 183]

Beslach
Daer hebdy't al

 


DIE al gheeft wat hy heeft, die is niet meer schuldigh, hy mach oock voor gheen quaet Betaler of Banckeroetier ghereeckent worden; want alle Wetten (soo wel Gheestelijcke als Wereltlijcke) absolveren sulcken Man: Daerom stellen wij dat hier in het leste van dese Reeckeninghe; ende vaert wel.
illustratie