Alle de gedichten. Deel 1


auteur: Jan Vos


bron: Jan Vos, Alle de gedichten van den Poëet Jan Vos. Jacob Lescailje, Amsterdam 1662.


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Joost van Vondel, &c. Door Govert Flink geschildert.

 
Dus ziet men Vondels beeldt: wie dat hem poogt te hooren,
 
Moet luistren naar zyn geest, de bron der Poëzy.
 
Het beeldt der wysheidt is de schoonste schildery.
 
De treurtooneelen zyn door dit vernuft herbooren,
 
En daavren door zyn pen vol traanen, bloedt en gal.
 
Het spel vertoont den mensch het weifflen van 't geval.
 
Zoo is de Rynzwaan ons, tot roem van 't Y, verscheenen.
 
De dichtkunst bindt zich niet aan Roomen, noch Atheenen.