Alle de gedichten. Deel 1


auteur: Jan Vos


bron: Jan Vos, Alle de gedichten van den Poëet Jan Vos. Jacob Lescailje, Amsterdam 1662.


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 166]origineel

Mevrouw Maria Overlander, Gemaalin van den Eed. Heer Burgermeester Kok, &c.

 
Dus toont Maria zich, door 't maalen der penseelen.
 
Begeert gy d'eedle deugdt, het loffelyk verstandt,
 
En 't liefelyk gemoedt, drie goddelyke deelen,
 
Die zy omhelst, te zien? zoo zoekt van Purmerlandt
 
In geen vergulde lyst: maar by haar huisgenooten.
 
De gaaven worden in geen schildery beslooten.