'Menanders Pleidooi'


auteur: S.F. Witstein


bron: S.F. Witstein, ‘Menanders Pleidooi.’ In: S.F. Witstein, Een Wett-steen vande Ieught. Verzamelde artikelen. Groningen, 1980, p. 42-60. 


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

‘Menanders Pleidooi’

S.F. Witstein


Inhoudsopgave

Menanders Pleidooi