anoniem

Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift. Deel 1: liederen (1966)

genre: poëzie
subgenres: gedichten / dichtbundel, liederen/liedjes, gebed(en)Algemene informatie/samenvatting(en)

K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)


Beschikbare tekst in de dbnl

Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift. Deel 1: liederen, 1966

Primaire tekst(en) in de dbnl

[tijdschrift] Spiegel der Letteren, ‘[Nummer 4]’, ‘Het achtste Gruuthuse-gedicht’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 5 (1961)
Roland Willemeyns, ‘Nieuwe uitgave van het Gruuthuse-handschrift’ In: Biekorf. Jaargang 67 (1966)
anoniem Is Brugge groot?, ‘De zeven poorten van Brugge’ In: Is Brugge groot? (1996)
anoniem Is Brugge groot?, ‘Liefdestaferelen’ In: Is Brugge groot? (1996)
anoniem Is Brugge groot?, ‘Een droom’ In: Is Brugge groot? (1996)


Secundaire literatuur in de dbnl

W.L. de Vreese, ‘Het Gruuthuse-handschrift’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 59 (1940)
Jozef van Mierlo, ‘Lyrische poëzie’, ‘Kunstlyriek’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 2 (1940)
Jozef van Mierlo, ‘Zedelijke leering’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 2 (1940)
[tijdschrift] Spiegel der Letteren, ‘[Nummer 2]’, ‘Wie schreef de Middelhoogduits-getinte liederen in het Gruuthuse-handschrift?’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 3 (1959)
K.H. Heeroma, ‘Het Gruuthuse-handschrift’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 60 (1967)
K.H. Heeroma, ‘Raden naar een bedoeling: Jan Moritoens eerste allegorie’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 85 (1969)
W.P. Gerritsen, 'Kritische kanttekeningen bij de inleiding tot Heeroma's editie van het Gruuthuse-liedboek' (1969)
K.H. Heeroma, ‘Een paar bladzijden van Van Mierlo’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 63 (1970)
A.M. Duinhoven, ‘De verdwenen katern van het Gruuthusehandschrift’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 63 (1970)
K.H. Heeroma, ‘Hij, zij en ik: ‘tfifste’ allegorische gedicht van Jan Moritoen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 86 (1970)
B.H. Erné, ‘Een liefdesdroom’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 86 (1970)
K.H. Heeroma, ‘Jan Moritoen als navolger’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 87 (1971)
K.H. Heeroma, ‘Een ouderdomsgedicht van Jan van Hulst?’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 87 (1971)
K.H. Heeroma, ‘Het exempel van redene en de broesche mensche’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 88 (1972)
B.H. Erné, ‘De forestier van de Witte Beer in het Gruuthuse-handschrift (een verkenning)’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 88 (1972)
K.H. Heeroma, ‘Andermaal ‘Die Blomkin van Brucghe’’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 88 (1972)
J. Deschamps, ‘41. Het Gruuthuse-handschrift’ In: Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken (1972)
Pieter Obbema, 'De overlevering van de literaire handschriften' (1976)
Jos Houtsma, ‘Iets over de ordening van de liederen in het Gruuthuse-handschrift’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 23 (1981)
J. Reynaert, ‘De liefdeslyriek in het Gruuthuse-handschrift door J. Reynaert’ In: Jaarboek De Fonteine. Jaargang 1984 (1985)
F.P. van Oostrom, 'Heeroma, "Gruuthuse" en de grenzen van het vak' (1988)
Margreet Rierink, ‘De missing link: het Gruuthuseliedboek als schakel tussen het hoofse lied en rederijkerskunst Margreet Rierink’ In: Op belofte van profijt (1991)
J. Reynaert, 'Spoorzoeken in Gruuthuse. Verklaringsmodellen voor hoofse lyriek getoetst aan het Gruuthuse-liedboek' (1999)
Herman Brinkman, ‘Een lied van hoon en weerwraak ‘Ruters’ contra ‘kerels’ in het Gruuthuse-handschrift Herman Brinkman’ In: Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. Jaargang 2004 (2004)


Terug naar overzicht