Marcellus Emants

Een drietal novellen (1879)

genre: proza
subgenre: novelle(n)Beschikbare tekst in de dbnl

Een drietal novellen, 1879

Secundaire literatuur in de dbnl

Charles Boissevain, ‘Iets nieuws.’ In: De Gids. Jaargang 43 (1879)
Piet de Keyser, ‘Niet voor echtgenotes en dochters Het gecanoniseerde ‘onzedelijke’ proza van de tweede helft der 19de eeuw in Nederland’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 26 (1984)


Terug naar overzicht