Christiaan van Heule

De Nederduytsche Grammatica ofte Spraec-konst (1953)

genre: sec - taalkunde
subgenre: studieBeschikbare tekst in de dbnl

De Nederduytsche Grammatica ofte Spraec-konst (alleen scans beschikbaar) , 1953

Secundaire literatuur in de dbnl

C.G.N. de Vooys, ‘Uit de jeugd van onze spraakkunst (vervolg van blz. 221).’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 11 (1917)
G. Geerts, ‘Hoofdstuk II Enkele teoretici: hun woorden en hun daden’ In: Genus en geslacht in de Gouden Eeuw (1966)
D.M. Bakker en G.R.W. Dibbets, ‘3. Grammaticale geschriften uit de zeventiende eeuw G.R.W. Dibbets’ In: Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde (1977)


Terug naar overzicht