Pieter Langendijk

Het wederzyds huwelyksbedrog (1977)

genre: drama
subgenre: blijspel / komedieBeschikbare tekst in de dbnl

Het wederzyds huwelyksbedrog, 1977 (7de druk)

Primaire tekst(en) in de dbnl

Pieter Langendijk, ‘Het wederzyds huwelyks bedrog. Blyspél.’, ‘Opdracht, aan den heere Govert van Mater.’ In: De gedichten. Deel 2 (na 1760)


Secundaire literatuur in de dbnl

C.H.Ph. Meijer, ‘Hoofdstuk XI. Het wederzyds huwelyks bedrog.’ In: Pieter Langendyk. Zijn leven en werken (1891)
A.J. Botermans en G.A. Nauta, ‘Boekaankondiging.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 9 (1899)
Gerard Brom en C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen. Bloemlezing uit J. van Vondel's Gelegenheidsgedichten, door J. Koopmans. (Bibliotheek van Nederl. Letterkunde, No. 9). (Pr. ƒ0.60).’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 3 (1909)
J. te Winkel, ‘XXII. Pieter Langendijk.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 5: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (3) (1924)
Pieter Langendijk, ‘Inleiding.’ In: Spiegel der vaderlandsche kooplieden (1929)
István Bejczy, ‘Pape Jan en Het wederzijds huwelijksbedrog István Bejczy’ In: Madoc. Jaargang 1991 (1991)
Menno ter Braak, ‘Het wederzijdsch huwelijksbedrog Blijspel van Pieter Langendijk Een glansrol van Jan Musch’ In: Theaterartikelen in Het Vaderland 1933-1940 (2009)


Terug naar overzicht