Pieter Langendijk

Het wederzyds huwelyksbedrog (1977)

genre: drama
subgenre: blijspel / komedieBeschikbare tekst in de dbnl

Het wederzyds huwelyksbedrog (1977)

Primaire tekst(en) in de dbnl

Pieter Langendijk, ‘Het wederzyds huwelyks bedrog. Blyspél.’, ‘Opdracht, aan den heere Govert van Mater.’ In: De gedichten. Deel 2 (na 1760)


Secundaire literatuur in de dbnl

C.H.Ph. Meijer, ‘Hoofdstuk XI. Het wederzyds huwelyks bedrog.’ In: Pieter Langendyk. Zijn leven en werken (1891)
A.J. Botermans en G.A. Nauta, ‘Boekaankondiging.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 9 (1899)
Gerard Brom en C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen. Bloemlezing uit J. van Vondel's Gelegenheidsgedichten, door J. Koopmans. (Bibliotheek van Nederl. Letterkunde, No. 9). (Pr. ƒ0.60).’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 3 (1909)
J. te Winkel, ‘XXII. Pieter Langendijk.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 5: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (3) (1924)
Pieter Langendijk, ‘Inleiding.’ In: Spiegel der vaderlandsche kooplieden (1929)
István Bejczy, ‘Pape Jan en Het wederzijds huwelijksbedrog István Bejczy’ In: Madoc. Jaargang 1991 (1991)
Menno ter Braak, ‘Het wederzijdsch huwelijksbedrog Blijspel van Pieter Langendijk Een glansrol van Jan Musch’ In: Theaterartikelen in Het Vaderland 1933-1940 (2009)


Terug naar overzicht