Afdeling Renaissance Letterkunde, Universiteit Utrecht

Centrum Nederlandse Literatuurgeschiedenis, Renaissance

Werkgroep zeventiende eeuw

Het Voorlopig Proteusliedboek

Liederen over Daphne

Poëzie van de zeventiende eeuw

Ceneton, beschrijvingen van Nederlandse toneelstukken tot 1803

Kookhistorie

‘Historie van Broer Cornelis Adriaensen van Dordrecht (1569)’

Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis