Nieuwsbrief 16 december 2008

Meer dan 22.000 biografieën online
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING) en Digitale Bibliotheek Voor de Nederlandse Letteren (DBNL) presenteren het digitale Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

 

In de jaren 1911-1937 verscheen in tien delen het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, een lexicon met meer dan 22.000 beknopte biografieën van belangrijke of op zijn minst opvallende Nederlanders. Er was door meer dan honderd vooraanstaande historici decennialang aan gewerkt, en het is sindsdien een van de monumenten van de Nederlandse geschiedschrijving. Het NNBW geldt nog altijd als een Fundgrube van onschatbare waarde bij geesteswetenschappers, journalisten en genealogen.

Het NNBW is een unieke samenwerking van het ING en de DBNL; dit tiendelige werk is nu integraal gedigitaliseerd en volledig doorzoekbaar gemaakt. Voor het ING betekent dit een belangrijke stap in de vorming van een groot biografisch 'portaal', waar het o.a. samen met de DBNL de voorbereidingen voor treft. Bovendien kan het NNBW worden beschouwd als de voorganger van en het complement voor het prestigieuze project Biografisch Woordenboek van Nederland, waarvan vorige week bij het ING het zesde deel verscheen. Voor de DBNL betekent het gereedkomen van dit project dat de hoeveelheid personen van wie op www.dbnl.org biografische informatie te vinden is, bijna verdubbeld wordt.

NNBW bij het ING: http://www.inghist.nl/retroboeken/nnbw/
NNBW bij DBNL http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu00_01/