OPLEVERING TEKSTEN JULI 2004
 Nieuwsbrief J.H. Campe, Handleiding tot de natuurlyke opvoeding of Robinson Crusoë, geschikt ten dienste der jeugd

 

Cornelius van Engelen, ‘Eene wysgeerige verhandeling over den schouwburg in 't algemeen’

  

Herman Gorter, Pan

 

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1840-1852 *

*  De komende maanden zullen alle jaarboeken – ook wel ‘handelingen’ genoemd – van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (van 1766 tot heden) gedigitaliseerd worden en op de site van de dbnl geplaatst worden.

 

Guus Kuijer, Met de poppen gooien

 

Medische en technische Middelnederlandse recepten

 

Frans Netscher, Studie's naar het naakt model

 

Albert Verwey, Het lachende raadsel

 

Albert Verwey, Het zichtbaar geheim

 

Joost van den Vondel, De werken van Vondel. Achtste deel 1656-1660