Over het gehele werk

De taal- en letterbode


Over dit hoofdstuk/artikel

H. Kern


Vormen (morfologie)

Historische taalkunde