Over het gehele werk

De taal- en letterbode


Over dit hoofdstuk/artikel

over Het Amsterdamsche tooneel van 1617-1772


Johan Hendrik Gallée


1 maart 1875