Over het gehele werk

De Nieuwe Taalgids


Over dit hoofdstuk/artikel

over De Nederduytsche Grammatica ofte Spraec-konst


C.G.N. de Vooys

over Christiaan van Heule

over Samuel Ampzing


Normen