Over dit hoofdstuk/artikel

Raden Mas Noto Soeroto


Indonesië


3 december 1913