Over het gehele werk

Vaderlandsche letteroefeningen


Over dit hoofdstuk/artikel

Johan Christiaan Willem Quack

over Jacobus Izaäk Doedes


5 juli 1861

18 september 1860