Over het gehele werk

Biographisch woordenboek der Nederlanden


Over dit hoofdstuk/artikel

over Jarich G. van Burmania