Over het gehele werk

Nederlandsche volkshumor op stad en dorp, land en volk (6 dln)